Ett 20-tal lantbrukare från ABC-området visar intresse för att lägga om sin produktion, enligt organisationen KRAV.