Det är ibland dyrare att köpa en stor matförpackning än att köpa flera små.