Äggen vägde för lite, och det blev droppen som fick bägaren att rinna