Statsveterinären: Därför ska du inte mata fåglar med bröd

Bröd av god hygiensk kvalitet, i begränsad omfattning, behöver inte vara ett problem. – Men om det handlar om stora mängder, som blir huvuddelen av fåglarnas föda, och om det dessutom finns tillgång till bättre sammansatt foder är det naturligtvis bättre att välja bort brödet.