| Vi har i tidigare nummer i år snuddat vid den kraftigt ökande hälsotrenden bland