Representanter från detaljhandeln, restaurangbranschen, grossistledet samt produktionsledet föreläste om sina resultat och