Stark framtidstro på Ekogalan 2014

Representanter från detaljhandeln, restaurangbranschen, grossistledet samt produktionsledet föreläste om sina resultat och