Siktar på 50 procent ekologisk mat

Den kommunala upphandlingen av livsmedel till de kommunala köken sträcker sig över fyra år. Det handlar verkligen stora pengar men också hög ambitionsnivå.