Scandinavian Organics AB: SCANDINAVIAN ORGANICS LANSERAR I DANMARK MED HEDEGAARD FOODS.

Scandinavian Organics AB (publ) har tecknat ett brett samarbetsavtal med Danmarks största ekologiska äggproducent Hedegaard Foods med syftet att sluta cirkeln från ägg till höna till bord och att under gemensam branding med Hedegaard Foods lansera Scandinavian Organics produkter i