Sänkt skyddsnivå för fågelinfluensa

Jordbruksverket har beslutat att sänka skyddsnivån eftersom spridningen av fågelinfluensan inte blev så