Så kommer vi äta i framtiden

Många trender kommer och går under 14 år.