Nästan sex av tio äter helst sitt ägg kokt – och gärna löskokt.