Tolefors har ägts av släkten Lagerfelt i ungefär 100