Rapport från Nordiska mötet i Oslo 2015

Den 2-4 november var det åter dags för den årliga Nordic Poultry Conference, denna gång i Oslo. Konferensen anordnades första gången 1987 och traditionen är att den cirkulerar runt i de nordiska länderna.