Producentrådets arbete är en viktig del av Svenska Ägg

Under hösten har, som ni alla vet, diskussionen om hur vi ska ta oss ur rådande kris i äggnäringen varit mycket