Kostenheten på Höglandssjukhuset är sedan september certifierat för Ekologisk produktion enligt