Pressmeddelande: Kostenheten på Höglandssjukhuset certifierat

Kostenheten på Höglandssjukhuset är sedan september certifierat för Ekologisk produktion enligt