Pressinbjudan: LRFs riksförbundsstyrelse besöker gotländska företagare

Måndag den 8 juni besöker LRFs riksförbundsstyrele och LRF Gotland företagare inom de gröna näringarna för att bland annat prata konkurrenskraft och