Presentation av rapporten för tredje kvartalet den 28 november

| Scandi Standard kommer att offentliggöra sin delårsrapport för tredje kvartalet 2014 fredagen den 28 november klockan