Omtanke före girighet

”Vi ska vara en kommun som tar etiskt och socialt ansvar.