Miljökontoret i Filipstads kommun har beslutat om omedelbart förbud för en restaurang i Filipstad att använda omärkta