Ökat produktionsvärde men också ökade kostnader

Produktionsvärdet inom jordbrukssektorn ökade under 2012.