Produktionsvärdet inom jordbrukssektorn ökade under 2012.