Ökad efterfrågan på svenska ägg

Konsumenternas ökande ägginköp ger hönsbonden arbetsglädje.