Konsumenternas ökande ägginköp ger hönsbonden arbetsglädje.