Att öka den svenska livsmedelsexporten är ett mål med livsmedelsstrategin. För att nå målet har Jordbruksverket tagit fram ett…