Ny ordförande för Svenska Ägg

Vid Svenska Äggs stämma i Söderköping valdes Axel Lagerfelt till branschorganisationens