Vid Svenska Äggs stämma i Söderköping valdes Axel Lagerfelt till branschorganisationens