Norska bönder blockerade äggpackerier

Norska bönder genomförde på torsdagen en handfast protest med anledning av sammanbrottet i