Svenska Lantäggs systerföretag Hedegaard Foods köper 50 procent av aktierna i finländska livsmedelsföretaget Munakunta.