En tredje gård i Östergötland har drabbats av den smittsamma Newcastlesjukan.