Något äggstra under hela året

Konsumtionen av ägg har ökat kraftigt de senaste