Munakunta allierar sig med danskar

Den finska äggföretaget Munakunta allierar sig med det danska företaget Hedegaard Foods A/S. I och med samarbetet grundas ett nytt företag som ägs av båda parterna, Muna Foods Ab.