Moderaten Cecilia Widegren, ledamot av riksdagen från Vara, har motionerat i riksdagen om att straffen för