Mindre gifter i svensk mat

Enligt Livsmedelsverkets senaste kontroller är det låga halter bekämpningsmedel i maten på den svenska marknaden. Dessutom är det mindre bekämpningsmedelsrester i svenska produkter jämfört med de importerade. I två procent av proverna hittades halter över gränsvärdena.