En lång rad organisationer varnar i dag för att använda avloppsslam som gödsel på våra