Miljögifter från avloppsslam finns överallt AVLOPPSSLAM. Enda lösningen är att sätt upphöra med slamspridningen.

En lång rad organisationer varnar i dag för att använda avloppsslam som gödsel på våra