”Medvetenheten om att vi måste ställa om ökar”

Ett supervalår har passerat, och det har pratats politik på alla håll och