Matspanarna

De gröna näringarna är en av de största och mest betydelsefulla branscherna i Säters kommun.