Få skryter om att de köper billigt vin. När det gäller mat är det annorlunda.