Flera års målinriktad kamp mot salmonellabakterierna har gjort att Danmark just nu har det lägsta antalet salmonellasjuka konsumenter på över 30