Livsmedelsstrategin viktig för Kalmar län

”Livsmedelsbranschen är en stor och viktig del av länets näringsliv och omsatte år 2014 cirka 14,5 miljarder