Lantbrukare prisades för ägg

Lantmännens distriktsstyrelse för Östergötland har utsett Anders Wiktander till årets grodden-