”Kräv hållbar sojaproduktion”

Vi är 28 svenska livsmedelsföretag och organisa­tioner som är med i utvecklingen av en global marknad för ansvarsfullt producerad och certifierad soja.