Köttimporten ökar

Under första halvåret 2013 fortsatte Sveriges produktion av nöt, gris- och lammkött att tappa marknadsandelar mot