Konkurrensverket säger nej till köp av Lagerbergs

Konkurrensverket (KKV) godkänner inte Scandi Standards köp av Lagerbergs som affären först presenterades.