Konkurrensverket (KKV) godkänner inte Scandi Standards köp av Lagerbergs som affären först presenterades.