Konkurrens i flera led

Efter visst buller och bång med uppmärksamhet i våra kollegors tidningar har den omtalade utredningen om lantbrukets konkurrenskraft kommit