Det har under det gångna halvåret skett flera förändringar inom Stjärnäggsgruppen där den senaste händelsen är att Hallandsägg har sagt upp sina ägg-