Kärvt ekonomiskt för äggproducenter

Det har blivit kärvare ekonomiskt för många äggproducenter. Priset på foder har höjts samtidigt som uppfödarna får sämre betalt för äggen.