Kackel med krav i Bäl

Pär Andersson är fjärde generationen på Gute gård som tidigare hade mjölkproduktion. Hans fru Anna-Lena Andersson är delägare och sköter gårdens bokföring. Under veckorna är hon ekonomihandläggare på en smidesfirma i Visby och på helgerna hjälper hon till i hönshuset.