Naturskyddsföreningen har utsett Johanna Sandahl till ny ordförande.