Johanna Sandahl ny ordförande i Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen har utsett Johanna Sandahl till ny ordförande.