Jimmy Samuelsson om äggbranschen: Spretigheten kräver konsolidering

– Äggbranschen är