Jimmy Samuelsson, Guldfågelns förre vd, tar över chefskapet på Mörebyggen, sedan ägaren Staffan Axelsson avlidit i förra